იმაზე დიდი სიყვარული არავის აქვს,

როცა ვინმე თავს სწირავს თავისი მეგობრებისათვის.
რელიგიური გაერთიანებების შეხვედრა
19 ივნისს შედგა რელიგიური გაერთიანებების შეხვედრა სახელმწიფო კანცელარიაში.
2018-06-28 22:52:32 ადმინი


19 ივნისს შედგა რელიგიური გაერთიანებების შეხვედრა სახელმწიფო კანცელარიაში. ეს გახლდათ რელიგიური სააგენტოს გეგმიური ღონისძიება და მიზნად ისახავდა რელიგიათაშორის დიალოგის გაღრმავებასა და მათთვის იმ საქმიანობის გაცნობას, რასაც სახელმწიფო აკეთებს მიმდინარე ეტაპზე. წარმომადგენლობა ფართო გახლდათ, მაგრამ ბოლომდე ბევრმა ვეღარ გასძლო და წავიდნენ. ინფორმაცია ასეთია: მსგავსი `ტრეინინგები~ პერიოდულად ჩატარდება არა მხოლოდ ცენტრში (თბილისი) არამედ რეგიონებშიც.